Art Event September 2018

18-6-2018

SAVE THE DATE!

 

New Collections 2018

4-1-2018

 

Happy New Year we wish you all the best for 2018 

Just click on the covers to see the updated supplements!

                   

Check also our website:       www.artline-holland.nl   for our new collection.

New Collections 2017

4-7-2017

 

New artwork

       

Check also our website:       www.artline-holland.nl   for our new collection.

New art on demand !

3-4-2015


  
These are new of articst "Luc"  more is on way.......... enjoy art!

NEW COLLECTIONS

3-9-2014

New Artprints and Art on demand

NEW POD Art on Demand on canvas or paper
Please check this ! click here to see new art on demand!

11-9-2012

New   -Print on Demand

IMAC

Art on Demand

Print on Demand (customized art), also known as Art on Demand, is the process of producing high quality fine art prints, both on canvas and paper according to the specific, individual requirements.
In this art collection, you have the option to your desired image to your desired size and material to be printed. We work with LIVEPRINT and Epson together to promote this new innovation in Art Prints

22-6-2012

 

IMACU heeft wellicht samen met ons de laatste jaren geconstateerd dat er in de markt voor lijsten en wanddecoraties grote veranderingen hebben plaatsgevonden.

De consument zoekt informatie op het internet en doet zo ideeen op. Ook als hij uiteindelijk toch naar de winkel gaat zoekt hij vaak eerst op het internet. De markt beweegt sterk en branchevreemde spelers betreden de markt.

Dit terwijl er bij de consument zeker de behoefte bestaat aan een goede mooie lijst of wanddecoratie / schilderij. Mede gezien alle aandacht, die er in de media besteed wordt aan het thema "wonen". Bovendien ligt er ook een enorme markt op zakelijk gebied t.w. kantoren, instellingen, hotels etc Innovatie op het gebied lijsten en de presentatie ervan is er nauwelijks. De laatste jaren hebben we kunnen zien, dat de koopgewoontes van de consument een enorme verandering hebben ondergaan.

15-6-2012

Art and Framing Industry change!

HTTP

You will have noticed, as we have, the great changes that have taken place in recent years in the market for frames and wall decorations as well as the purchasing habits and methods of consumers.

Today, consumers are looking for information on the internet and get inspired from what they find there. Even though a consumer might still end up going to a high-street store, often, they will look first on the internet. With the move towards the internet, it is easy for overseas companies to establish a ‘virtual’ presence in the market.

All This as the consumer definitely needs good nice frames or wall decoration/paintings. Especially, with all the attention that the media gives on the theme of home decor.

1